Operations information

Fuldhuds transplantat

Det er vigtigt at du gennemlæser og forstår det relevante dokument før du giver din samtykke til et indgreb.

Sygesikring

Fuldhudstransplantation

Der kan ved en operation være behov for at fjerne så meget væv, at såret ikke kan sys direkte sammen. For at dække såret kan der anvendes patientens egen hud som et fuldhudstransplantat, der består af alle hudens lag, og er tykkere end et delhudstransplantat og derfor giver et pænere kosmetisk resultat.

Arealet der kan transplanteres er begrænset, da donorstedet skal lukkes med direkte sammensyning. Operation foregår som regel i lokalbedøvelse.

Operationen

Transplantatet tages oftest fra området ved kravebenet på halsen eller ved øret, da huden her er løs. Det område, hvor huden er taget fra, kaldes donorstedet, og bliver lukket bagefter.

Såret dækkes med fuldhudstransplantatet, der holdes på plads af en forbinding (bolus-forbinding), som sys fast med tråde.

Efterpleje

Området med fuldhudstransplantat, skal så vidt muligt holdes højt for at undgå væskeansamling eller blødning.

Bolus-forbindingen må ikke blive våd og fjernes samtidig med trådene fra donor stedet efter 5-7 dage.

I starten vil transplantatet være mørkere i forhold til huden omkring transplantatet. Dette aftager med tiden.

Patienten skal vente med at gå i karbad, tage i svømmehallen og svømme i havet til de opererede områder er helet.

Patienten skal undgå at få sol på transplantatet og donorstedet det første år. Det er bedst, hvis patienten dækker transplantatet og donorstedet med tøj. Der kan også bruges solcreme, minimum faktor 20.

Komplikationer

Der kan i de første dage opstå blødning eller infektion under transplantatet. I tilfælde af svær infektion, vil patienten opleve at der er pusdannelse, smerter og eller rødme. Hvis trods antibiotika og udskiftning af forbinding ikke er sket en forbedring, kan det kræve en ny fuldhudtransplantation.

Forventet resultat

Transplantatet kan have lille farve forskel fra huden omkring. Efter ca. 4-6 uger er transplantat vel tilpasset og kræver ingen yderligere pleje.

Tag kontakt til os

Vi booker dig ind så hurtigt som muligt