Operations information

Hudkræft

Det er vigtigt at du gennemlæser og forstår det relevante dokument før du giver din samtykke til et indgreb.

Sygesikring

Hudkræft

Hudkræft opstår i huden og kan næsten altid helbredes. De mest almindelig typer er basalcellekræft og pladecellekræft.

Hudkræft er en hyppig kræftform i Danmark, og hyppigheden er fortsat stigende. I Danmark diagnosticeres ca. 12.000 tilfælde af basalcellekræft og cirka 2.500 tilfælde af pladecellekræft om
året.

Den hyppigste årsag til almindelig hudkræft er ultraviolet stråling fra solen og fra solarier. Ultraviolet stråling kan også medføre udvikling af skællende røde pletter på huden (solkeratoser, aktiniske keratoser), som kan udvikle sig til hudkræft.

Symptomerne på hudkræft er ofte en skællende plet eller knude på huden, som vokser og eventuelt bløder eller udvikler sår, der ikke heler. Personer med svækket immunsystem, f.eks. patienter som er organtransplanterede, har en øget forekomst af hudkræft.

Behandling

Behandlingen afhænger af, hvilken type hudkræft der er tale om (basalcellekræft, pladecellekræft), hvor udbredt sygdommen er og hvor på kroppen den er placeret.

Behandlingen kan bestå i kirurgisk fjernelse af kræften, afskrabning (curettage), strålebehandling, behandling med creme efterfulgt af lysbehandling (fotodynamisk terapi), frysning eller creme.

Behandlingen af hudkræft er lettere og kan medføre et mere tilfredsstillende resultat, hvis det behandles tidligt.

Kontrol

Efter behandlingen skal man gå til kontrol hos egen læge eller dermatolog i nogle år for at sikre sig, at kræften ikke kommer igen, eller at der ikke udvikles nye områder med hudkræft.

Tag kontakt til os

Vi booker dig ind så hurtigt som muligt